15 August 2020, Saturday | 09:27pm

Forum Pembasmian Kemiskinan

Negara tidak boleh dianggap maju jika rakyat masih berjuang untuk hidup - Dr Mahathir

 

KUALA LUMPUR: Sesebuah negara tidak boleh dianggap maju sekiranya kemudahan dan pembangunan beberapa kumpulan rakyat masih berada pada tahap tidak memuaskan.